• Mačka
  • Čovjek i brod
  • Pas
  • Barka
  • Brod
  • Batana

19-91

instalacija napravljena od drva a simbolizira hrvatski simbol


Motiv : Brodovi

  • email product info
  • facebook id
  • digg
  • twitter iconMotivi

 

 

     Facebook

 

 

     Instagram
logo_bottom