• Mačka
  • Čovjek i brod
  • Pas
  • Barka
  • Brod
  • Batana

dolazak i odlazak

Diptih u okviru starog prozora dimenzija 88 x 38 , koji je rađen po narudžbi, ali po slobodnoj interpretaciji mene kao umjetnika. Na diptihu je prikazana scena dvoje ljudi, od kojih jedan uvijek odlazi od kuće i vraća se (suprug) koji je pomorski kapetan, a drugi drži sidro u ruci i uvijek čeka povratak( supruga), te galeb koji je na strani onoga koji putuje, tj. simbolizira u konkretnom slučaju kći koja će kad -tad otići iz obitelji i osnovati svoju...
Motiv : Ljudi

  • email product info
  • facebook id
  • digg
  • twitter iconMotivi

 

 

     Facebook
logo_bottom