• Mačka
  • Čovjek i brod
  • Pas
  • Barka
  • Brod
  • Batana

Capo

Capo je stari naziv za upravitelja broda, a ovaj brod ima staru makinu iz koje suklja crni dim, dok plovi tirkiznim morem... Umjesto jarbola je već poznati korišteni slikarski kist, a sa strane visi stepenište kojim se dočekuje pilota na brod prije uplovljavanja u luku.
Motiv : Brodovi

  • email product info
  • facebook id
  • digg
  • twitter iconMotivi

 

 

     Facebook
logo_bottom