• Mačka
  • Čovjek i brod
  • Pas
  • Barka
  • Brod
  • Batana

Križ

Križ
Križ je napravljen od tise, rijetkog drva, dimenzija 1200x700, kao poklon kapelici koja datira od prije400 godina smještena kod Grada Grobnika kao poklon obitelji Vukas...


Motiv : Mrtva priroda

  • email product info
  • facebook id
  • digg
  • twitter iconMotivi

 

 

     Facebook
logo_bottom