• Mačka
  • Čovjek i brod
  • Pas
  • Barka
  • Brod
  • Batana

Jabuke

Jabuke su motiv mrtve prirode koji sam ja prikazao na drugačiji način, u košari ali u rukama mornara...
Motiv : Mrtva priroda

  • email product info
  • facebook id
  • digg
  • twitter iconMotivi

 

 

     Facebook
logo_bottom