• Mačka
  • Čovjek i brod
  • Pas
  • Barka
  • Brod
  • Batana

Mornar

Mornar

Pojam za čovjeka koji se vraća iznova iz nekih dalekih destinacija, gdje mi nikada nećemo otići...
Motiv : Ljudi

  • email product info
  • facebook id
  • digg
  • twitter iconMotivi

 

 

     Facebook
logo_bottom