• Mačka
  • Čovjek i brod
  • Pas
  • Barka
  • Brod
  • Batana

Srce

Srce lebdi u zraku i mornar ga drži na komadu špage, u prenesenom značenju, misli na svoju dragu kod kuće , čuva svoju ljubav ...
Motiv : Ljudi

  • email product info
  • facebook id
  • digg
  • twitter iconMotivi

 

 

     Facebook
logo_bottom