• Mačka
  • Čovjek i brod
  • Pas
  • Barka
  • Brod
  • Batana

Ruzinavi brod

Akril na kartonu. Iz serije slika sretni ljudi. Ruzinavi brod je personifikacija iskustva i godina.
Motiv : Ljudi

  • email product info
  • facebook id
  • digg
  • twitter iconMotivi

 

 

     Facebook
logo_bottom